cap5

 

MEMÒRIA DE QUALITATS Y ACABATS.    LOCALS COMERCIALS
   (CAST)

Edifici Vapor Pont Aurell 1 i 2

 PAVIMENTS Paviment de terratzo amb acabat polit i abrillantat.  P1030611P1030615
 REVESTIMENTS  Enguixat a bona vista de parets i sostres. Parets i sostres pintats amb pintura plàstica color blanc.  P1000168 1024x768P1030441
 FUSTERIES i VIDRES  Tancament de façana amb carpinteria d' alumini
i vidre laminat de 6+6 mm
 P10306cc26P1030626
 SANITARIS, AIXETES i COMPLEMENTS  1 lavabo format per rentamans i w.c. amb instal•lació d´aigua.  P1030619P1030618P1030616
 EVACUACIÓ FUMS Tub d´evacuació de fums de 25 cm. de
diàmetre fins a la coberta.
 P1030608
 ELÈCTRIC        Quadre elèctric, dos endolls i tres punts de llum als locals.  P1030620P1030621
 TELECOMUNICACIONS 1 Pack de telecomunicacions.  P1030622
 SOLAR Previsió per presa d' energia solar per escalfar
l' aigua sanitària
 P1030794

 


MEMORIA DE CALIDADES Y ACABADOS.    LOCALES COMERCIALES   (CAT)

Edifici Vapor Pont Aurell 1 i 2

 PAVIMENTO Pavimento de terrazo acabado pulido y  abrillantado.  P1030611P1030615
 REVESTIMIENTO
Enyesado a buena vista de paredes y techos. Paredes y techos pintados con pintura plástica color blanco.  P1000168 1024x768P1030441
CARPINTERIAS Y CRISTALES Cerramiento de fachada con carpinteria de  aluminio y i vidrio laminado de 6+6 mm  P10306cc26P1030626
 SANITARIOS 1 baño formado por un lavabo y un inodoro con instalación de agua.  P1030619P1030618P1030616
 EVACUACIÓN HUMOS Tubo de evacuación de humos de 25 cm. de diàmetro hasta la cubierta.  P1030608
 ELÈCTRICO      Cuadro eléctrico, dos enchufes y tres puntos de luz en los locales.  P1030620P1030621
 TELECOMUNICACIONES 1 Pack de telecomunicaciones.  P1030622
 SOLAR Previsión de toma de energia solar para calentar agua sanitaria  P1030794P1030797